Kolorowy
Czarno-bialy

Aktualności

Aktualności / Kurs wychowawców wypoczynku

Kurs wychowawców wypoczynku
19.05.2016

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Koszalinie organizuje: kurs wychowawców wypoczynku.

 

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży OHP w Koszalinie. Kurs organizowany za zgodą Kuratorium Oświaty w Szczecinie.


Program:

1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
3. Planowanie pracy wychowawczo opiekuńczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja oraz gry i zabawy ruchowe.
5. Turystyka i krajoznawstwo.
6. Zajęcia kulturalno - oświatowe.
7. Zajęcia praktyczno - techniczne.
8. Prace społeczno - użyteczne.
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

 

Formalności i zgłoszenie:
Zgłoszenia można dokonać drogą mailową roszm.koszalin@ohp.pl lub telefonicznie pod nr 94 318 03 80

 

W kursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca minimum wykształcenie średnie

 

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 36,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Koszalin ul. Morska 43

 

Koszt:
- 150 zł

Pałac w Nosowie